• WELKOM AANBOD
 • TOT 30% BONUSPILLEN
 • VOOR ALLE BESTELLINGEN
Betaalmethodes
Levering
Ondersteuning Ondersteuning
Werkuren 09:00 - 17:00
Nederlandse telefoon:
Internationale telefoon:

Privacybeleid

In deze privacy verklaring verklaart apotheek24h.com hoe we persoonlijke gegevens verwerken. 

Introductie

Privacygevoelige gegevens of persoonlijke gegevens worden verwerkt via apotheek24h.com. Apotheek24h.com vindt het zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens van groot belang, zowel voor onszelf als voor u als klant. Daarom gaan we zorgvuldig met uw gegevens om en zorgen we er ook voor dat deze gegevens worden beveiligd.

Wij houden ons daarom ook aan de (van toepassing zijnde) Europese privacywetgeving bij de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de AVG. Dit betekent onder andere dat:

 • We de verzameling van persoonlijke gegevens beperken tot enkel die de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Wij u eerst om uw uitdrukkelijke toestemming vragen om uw persoonlijke gegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;
 • We de gepaste veiligheidsmaatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en dit ook eisen van partijen die op ons verzoek persoonsgegevens verwerken;
 • Wij uw recht respecteren om uw persoonlijke gegevens in te zien, corrigeren of te verwijderen.

Apotheek24h.com is (gedeeltelijk) verantwoordelijk voor de gegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen en gebruiken en met welk doel. We adviseren u om het aandachtig te lezen

Persoonlijke gegevens die we verwerken

We kunnen informatie verzamelen wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, een account aanmaakt, een bestelling plaatst, contact opneemt met onze klantenservice of deelneemt aan andere (interactieve) functies op onze website. Deze verzamelde gegevens kunnen persoonlijke gegevens zijn. We bewaren en gebruiken de persoonlijke gegevens die u rechtstreeks verstrekt, als onderdeel van de gevraagde service, of die duidelijk aangeeft dat deze aan ons is verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de doeleinden die worden vermeld in deze privacyverklaring:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Facturatie en/of afleveradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens (bankrekeningnummer)
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Technische gegevens, zoals een IP-adres
 • Medische gegevens

Doeleinden en grondslagen voor gegevensverwerking

Natuurlijk wilt u ook weten waarom we uw persoonlijke gegevens gebruiken. Dat doen we voor de volgende doeleinden:

 • Toegang verlenen tot uw persoonlijke account op de website (apotheek24h.com);
 • Een account aanmaken, services aanbieden en met u communiceren;
 • Het ordenen, behandelen en controleren van de bestelling die u ons hebt verstrekt;
 • Het inschakelen van onafhankelijke artsen aan wie wij informatie sturen om u op verzoek een e-consult aan te bieden;
 • Het mogelijk maken van de onafhankelijke apotheken waartoe wij op verzoek toegang heeft om bepaalde producten te verkopen en af te leveren;
 • Om een identiteitscontrole uit te voeren als u bepaalde geneesmiddelen wilt verkrijgen via de onafhankelijke apotheek;
 • Het uitvoeren van analyses en onderzoek om onze diensten en website te verbeteren.

 Al de hierboven genoemde informatie gebeurt op basis van vrije en specifieke toestemming, tenzij het in het kader van gegevensverwerking niet nodig is omdat het onder het uitvoeren van een overeenkomst valt, onder het nakomen van een van een wettelijke verplichting valt, of voor ons een legitiem zakelijk is voor ons, u of voor derden. 

De artsen en apothekers waar wij toegang tot hebben, voeren hun werk onafhankelijk van apotheek24h.com uit. Dit betekent simpelweg dat apotheek24h.com op geen enkele manier verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de geleverde diensten en/of geleverde producten. Apotheek24h.com verzamelt uw (medische) persoonsgegevens voor de artsen en/of apotheken om een consult aan te kunnen bieden. Natuurlijk snappen we dat u deze gegevens veilig wil houden. 

Daar bevinden deze gegevens zich op een beveiligd platform van apotheek24h.com. Medewerkers van apotheek24h.com hebben geen toegang tot deze medische informatie. De persoonlijke gegevens in kwestie zijn alleen toegankelijk voor de behandelend arts en/of apotheker. We hebben met deze artsen en apothekers afspraken gemaakt om uw rechten met betrekking tot privacy te garanderen.

Contact met onze klantendienst

Via onze website is het mogelijk om vragen te stellen aan onze klantendienst. Onze klantendienst medewerkers zullen u verschillende vragen stellen om uw vraag te kunnen beantwoorden. U beslist uiteindelijk zelf welke informatie u wel of niet verstrekt aan onze medewerkers. De gegevens die u ons stuurt, worden bewaard zolang dit nodig is om u goed te kunnen beantwoorden of voor het verwerken van uw gegevens. 

Publicatie

Apotheek24h.com heeft een wereldwijde technische infrastructuur. Daarom is het mogelijk dat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa. Het is mogelijk dat in deze landen de privacybeschermingsvoorschriften wellicht niet dezelfde bescherming bieden als in de Europese Unie. 

Het kan dus zo zijn dat ander elanden buiten Europa ook eventueel toegang hebben tot uw gegevens. Apotheek24h.com neemt echter passende maatregelen in dergelijke gevallen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Leveren aan externe partijen

Daarnaast worden uw persoonlijke gegevens ook verstrekt aan derden (de zogenoemde verwerkers) en geallieerde bedrijven van apotheek24h.com om onze verdere dienstverlening aan te kunnen bieden. Vanzelfsprekend hebben we ook met deze partijen afspraken gemaakt omtrent de verwerking van uw gegevens. Hierdoor hebben we afgedwongen dat deze partijen op dezelfde manier omgaan met uw gegevens als wij dat doen. Het is ook mogelijk dat we uw gegevens verstrekken voor marketing doeleinden, maar we doen dit alleen maar met uw toesteming.

Veiligheid van uw gegevens

Bij apotheek24h.com begrijpen we dat u uw gegevens niet op straat wil zien liggen. Vandaar dat we er alles aan doen om het misbruik van uw gegevens en ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens. Hoewel we niet alle informatie kunnen delen vanwege veiligheidsdoeleinden kunnen we u wel meedelen dat we het volgende doen om uw gegevens veilig te houden:

 • Toegang tot persoonlijke gegevens is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een afzonderlijk, beschermd systeem waar niet iedereen bij kan;
 • We nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonlijke gegevens worden opgeslagen;
 • Onze leveranciers van (technische) apparatuur en infrastructuur voldoen aan de toepasselijke ISO-normen, een van de voorbeelden hiervan is ISO-27002;
 • We gebruiken beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer)  wanneer er persoonlijke gegevens worden verstuurt van uw computer naar onze website. 

Hoe lang slaan we uw gegevens op? 

Zolang uw account actief is bij ons blijven de opgeslagen persoonlijke gegevens bij ons staan. Uw account - inclusief de bijbehorende persoonlijke gegevens - wordt door apotheek24h.com verwijderd als u hier vier jaar niet bent ingelogd, of vier jaar na uw laatste bestelling via apotheek24h.com. Uw persoonlijke gegevens zullen echter langer worden bewaard als dit wettelijk verplicht is (zoals het fiscaal inhouden van zeven jaar voor betalingsgegevens en 15 jaar voor medische gegevens).

Wat zijn uw rechten?

Als u dat wenst, kan apotheek24h.com u een overzicht geven van uw persoonlijke gegevens die bij ons bekend zijn. De meeste van deze gegevens kunnen worden bekeken via uw account. Als deze informatie niet klopt of wordt bewaard in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving, zullen we deze informatie corrigeren.

U kunt ook een beroep doen op het recht om vergeten te worden. In een dergelijk geval worden uw account en alle bijbehorende persoonlijke gegevens - voor zover wettelijk toegestaan - permanent verwijderd of geanonimiseerd.

Als u het niet eens bent met een bepaalde verwerking van uw gegevens - waaronder bijvoorbeeld de geautomatiseerde verwerking van uw persoonlijke gegevens ('profilering') voor marketingdoeleinden - kunt u hier op elk moment bezwaar tegen maken.

U hebt recht op dataportabiliteit. Dit betekent dat u het recht hebt om de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een bruikbare vorm te ontvangen. Apotheek24h.com verzendt uw gegevens in XML-indeling.

Mocht u op een gegeven moment toch niet meer willen dat uw gegevens verwerkt worden, dan kunt u altijd contact met ons opnemen en we zorgen ervoor dat deze veranderingen zullen worden doorgevoerd. U kunt per e-mail contact met ons opnemen en we zullen er alles aan doen om zo spoedig mogelijk te reageren.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via koppelingen met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonlijke gegevens op een betrouwbare of veilige manier verwerken. We raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u deze websites gebruikt.

Het aanpassen van deze verklaring

Het kan wettelijk mogelijk zijn dat we deze privacyverklaring moeten wijzigen. Daarom raden we het u aan dat u regelmatig terugkomt op deze pagina. Zo heeft u altijd inzichtelijk of er bepaalde veranderingen zijn gedaan.

Bent u het niet eens met uw verwerking?

Natuurlijk helpt het u graag als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale privacywetgever tegen deze verwerking van persoonsgegevens. Omdat apotheek24h.com grensoverschrijdende gegevensverwerking uitvoert, hebben we de Nederlandse privacytoezichthouder aangewezen als de leidende toezichthouder. Dit is de autoriteit voor persoonlijke gegevens.

Data Protection Officer

We hebben een Data Protection Officer aangesteld om ervoor te zorgen dat we uw persoonlijke gegevens continu verwerken op de juiste manier volgens de wetgeving en op een transparante manier. Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, neemt u contact op met onze Data Protection Officer op dpo@apotheek24h.com. Natuurlijk bent u ook vrij om vragen, opmerkingen of klachten te richten aan onze Data Protection Officer over deze privacyverklaring.

kwaliteit van de geleverde diensten en/of geleverde producten. Apotheek24h.com verzamelt uw (medische) persoonsgegevens voor de artsen en/of apotheken om een consult aan te kunnen bieden. Natuurlijk snappen we dat u deze gegevens veilig wil houden. 

Daar bevinden deze gegevens zich op een beveiligd platform van apotheek24h.com. Medewerkers van apotheek24h.com hebben geen toegang tot deze medische informatie. De persoonlijke gegevens in kwestie zijn alleen toegankelijk voor de behandelend arts en/of apotheker. We hebben met deze artsen en apothekers afspraken gemaakt om uw rechten met betrekking tot privacy te garanderen.

Contact met onze klantendienst

Via onze website is het mogelijk om vragen te stellen aan onze klantendienst. Onze klantendienst medewerkers zullen u verschillende vragen stellen om uw vraag te kunnen beantwoorden. U beslist uiteindelijk zelf welke informatie u wel of niet verstrekt aan onze medewerkers. De gegevens die u ons stuurt, worden bewaard zolang dit nodig is om u goed te kunnen beantwoorden of voor het verwerken van uw gegevens.